Quản lý toàn diện cơ sở hạ tầng đám mây của bạn

Dịch vụ quản lý của Google Cloud (Google Cloud Managed Service)

CloudMile là nhà cung cấp dịch vụ quản lý của Google Cloud

Managed Service Provider_
CloudMile là Đối tác hàng đầu của Google Cloud ở châu Á

Những thách thức mới cho quá trình Hiện đại hóa CNTT

New Challenges_

Dịch vụ quản lý CloudMile cung cấp một nền tảng dịch vụ quản lý đám mây toàn diện, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của bạn để hợp nhất, trực quan hóa và quản lý kiến trúc đám mây lai. Doanh nghiệp có thể giảm chi phí CNTT, tăng hiệu quả giám sát và khắc phục sự cố, trải nghiệm cảnh báo thông minh và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu bằng bảng điều khiển.

Phương pháp tiếp cận dịch vụ quản lý dành cho Google Cloud Platform

Dịch vụ lưu trữ đám mây của CloudMile cung cấp nền tảng quản lý đám mây toàn diện và chuyên nghiệp, tất cả trong một, cho phép các doanh nghiệp tích hợp và quản lý kiến trúc đám mây lai liền mạch. Các công ty có thể giảm chi phí CNTT, cải thiện hiệu quả giám sát và khắc phục sự cố, trải nghiệm cảnh báo thông minh và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu bằng bảng điều khiển

Tiếp nhận kiến trúc đám mây (Cloud Architecture Adoption)
Quản lý chi phí
Quản lý bảo mật
Quản lý sự cố
Quản lý mạng
Quản lý yêu cầu thay đổi
Gói dịch vụ quản lý đám mây
Gói cơ bản (Basic)

Báo giá theo yêu cầu (vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)


Hỗ trợ kỹ thuật không giới hạn

Nhiều phương thức hỗ trợ kỹ thuật

Quản lý cấu hình và thay đổi

Kiểm tra tình trạng hoạt động của GCP

Cấu hình ghi nhật ký, giám sát và báo cáo tiêu chuẩn

Quản lý mạng tiêu chuẩn

Quản lý bảo mật tiêu chuẩn


P1 < 1 giờ (7×24)
P2 < 4 giờ (5×8)
P3 < 8 giờ (5×8)
P4 < 8 giờ (5×8)

Đường dây nóng P1*
Gói nâng cao (Advance)

Báo giá theo yêu cầu (vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)


Hỗ trợ kỹ thuật không giới hạn

Nhiều phương thức hỗ trợ kỹ thuật

Quản lý cấu hình và thay đổi

Kiểm tra tình trạng hoạt động của GCP

Cấu hình ghi nhật ký, giám sát và báo cáo tùy chỉnh

Quản lý mạng nâng cao

Quản lý bảo mật nâng cao


P1 < 15 phút (7×24)
P2 < 2 giờ (5×8)
P3 < 4 giờ (5×8)
P4 < 8 giờ (5×8)

Đường dây nóng P1*
*Thời gian phản hồi ban đầu
Mức độ ảnh hưởng của sự cố nghiêm trọng (P1): Dịch vụ không thể sử dụng được trong sản xuất
Mức độ ảnh hưởng của sự cố cao (P2): Việc sử dụng dịch vụ bị suy giảm nghiêm trọng nhưng hiện đã có trong sản xuất
Mức độ ảnh hưởng của sự cố trung bình (P3): Việc sử dụng dịch vụ bị suy giảm một phần trong môi trường thử nghiệm và phát triển
Mức độ ảnh hưởng của sự cố thấp (P4): Dịch vụ hoàn toàn có thể sử dụng được nhưng cần một số tư vấn hoặc lời khuyên
Phạm vi SLA theo GCP chỉ bao gồm cơ sở hạ tầng trên GCP và các ứng dụng
Giờ làm việc: 9:00 sáng - 6:00 tối (UTC+8)
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Trung/Tiếng Anh
Cung cấp đường dây nóng P1 ngay khi có phiếu P1
Liên hệ CloudMile

Khám phá sự linh hoạt cho Doanh nghiệp cùngCloudMile

Nghiên cứu điển hình của khách hàng

Dù doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực gì, chúng tôi đều thấu hiểu nhu cầu của bạn.